Adaptis Ekonomisk Förening

Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag. Vi är verksamma i Tierps kommun strax norr om Uppsala. Vi jobbar för att lyfta gruppen personer med autism och ADHD. Vi tror på medarbetarnas inflytande och på att alla människor helst ska göra mer av det de är bra på.

2013 började vi utbilda om autism och ADHD. 

2018 grundade vi vårt sociala företag. 

2020 lanserade vi vårt märke Made by Spektra – produkter av och för personer med NPF-diagnoser.

Framgången fortsätter. Steg för steg skapar vi en ljusare framtid för alla andra som är lite mer annorlunda än de flesta.