Spektra är ett socialt företag

- av personer med NPF, för personer med NPF

Spektra är ett arbetsintegrerande socialt företag där många har antingen autism, ADHD eller båda.
Vi kallar dessa neuropsykiatriska funktionsvariationer, eller NPF.

Vi är en tredelad verksamhet.
Vi skapar arbeten och stöd för personer som inte enkelt passar in på den öppna arbetsmarknaden.
Vi skapar produkter som underlättar vardagen.
Vi arbetar också med att utbilda allmänheten om vad NPF innebär. 

I vår värld är olikhet en styrka värd att förvalta, för vi vet att annorlundaskap är framtiden.
Vi finns vid Örbyhus station, några mil norr om Uppsala. Nedan kan du läsa mer om de olika delarna i vårt företag. 

Läs mer om vår verksamhet.

Läs mer om våra produkter. 

Läs mer om våra utbildningar.

Butik Spektra – För personer med NPF – av personer med NPF