En verksamhet blir två i september 2023

Det sociala företaget Butik Spektra i Örbyhus driver café, second hand och nyproduktion i samma lokaler sedan 2018. Nu i höst blir en verksamhet två!
Café och second hand-butiken drivs vidare i föreningsform, medan den nyproducerande delen av företaget fått en möjlighet att lyfta med nya ägare – Funka Mera Norden AB.
Spektra har samarbetat med Funka Mera i många år och ser stolt fram emot att tillsammans få ännu fler att funka ännu mer.

Företagets värdegrund är fortsatt att måna om personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: av personer med NPF, för personer med NPF.
Vi kommer att fortsätta vårt arbetsintegrerande arbete för denna grupp och ser fram emot att fortsätta växa framöver.

Spektra är ett socialt företag

- av personer med NPF, för personer med NPF

Spektra är ett arbetsintegrerande socialt företag där många har antingen autism, ADHD eller båda.
Vi kallar dessa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller NPF.

Vi skapar arbeten och stöd för personer som inte enkelt passar in på den öppna arbetsmarknaden.
Vi arbetar också med att utbilda allmänheten om vad NPF innebär. 

I vår värld är olikhet en styrka värd att förvalta, för vi vet att annorlundaskap är framtiden.
Vi finns vid Örbyhus station, några mil norr om Uppsala. 

Läs mer om vår verksamhet.

Läs mer om våra produkter. 

Läs mer om våra utbildningar.

Butik Spektra – För personer med NPF – av personer med NPF