GDPR-Policy

Adaptis Ekonomisk Förening GDPR-policy

1. Inledning
Adaptis Ekonomisk Förening (nedan kallat “företaget”) är engagerat i att skydda den personliga integriteten och dataskyddet för sina kunder, anställda och andra intressenter. Denna GDPR-policy beskriver hur företaget samlar, använder, lagrar och skyddar personlig information i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

2. Ansvar och Kontaktperson
Företaget ansvarar för att säkerställa att alla personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Företagets dataskyddsansvariga är verksamhetschefen.

3. Syfte med Datainsamling
Företaget samlar in personlig information för att uppfylla legitima affärsändamål, inklusive men inte begränsat till följande:

 • Hantera kundrelationer och tillhandahålla våra tjänster
 • Administrera anställningsrelationer
 • Följa lagliga skyldigheter

4. Typer av Insamlad Information
Företaget samlar endast in relevant och nödvändig information för de ändamål som anges ovan. Det kan inkludera namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation och andra relevanta uppgifter.

5. Lagring och Skydd
Personuppgifter lagras säkert och skyddas från obehörig åtkomst, förlust eller missbruk. Endast behöriga personer har tillgång till personuppgifterna.

6. Delning av Personuppgifter
Personuppgifter delas endast med tredje parter om det krävs för att uppfylla ändamålen med insamlingen och om detta görs i enlighet med gällande lagstiftning.

7. Rättigheter för Individer
Individer har rätt att begära tillgång till, rättelse av, radering av eller begränsning av behandlingen av sina personuppgifter. De har också rätt att invända mot viss behandling och att få med sig sina uppgifter i ett strukturerat format.

8. Dataskyddsförordning (GDPR) och Företagets Policy
Denna policy är utformad i enlighet med GDPR och ska ses som företagets engagemang för dataskydd. Företaget förbinder sig att följa alla tillämpliga lagar och förordningar som rör dataskydd.

9. Ändringar i Policyn
Företaget kan ändra denna GDPR-policy när det anses nödvändigt. Uppdaterade versioner kommer att publiceras på företagets webbplats och träder i kraft omedelbart.

10. Kontakta Oss
Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta kontakt@butikspektra.se

Denna policy antogs den 17 oktober 2023.

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 17 oktober 2023

Välkommen till Adaptis Ekonomisk Förening integritetspolicy. Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, använder våra tjänster eller på annat sätt interagerar med oss.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du besöker vår webbplats, använder våra tjänster eller kommunicerar med oss. Det kan inkludera, men är inte begränsat till:

 • Namn
 • Kontaktdetaljer (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
 • Adress
 • Födelsedatum
 • Användarnamn och lösenord
 • Betalningsinformation
 • Demografisk information

2. Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att utföra följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra tjänster och behandla dina beställningar.
 • För att skicka dig information, erbjudanden eller nyheter som du begärt eller som kan vara av intresse för dig.
 • För att förbättra våra tjänster och webbplats genom att analysera användardata och beteendemönster.
 • För att uppfylla lagliga skyldigheter och följa gällande lagstiftning.

3. Delning av personuppgifter
Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter i följande situationer:

 • För att uppfylla lagliga skyldigheter eller i samband med rättsliga förfaranden.
 • Med samarbetspartners och leverantörer som är involverade i att leverera våra tjänster till dig.
 • Med ditt samtycke.

4. Säkerhet
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring.

5. Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätta felaktigheter, begära radering av uppgifter och invända mot behandlingen. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller har frågor om vår integritetspolicy, kontakta oss på kontakt@butikspektra.se.

6. Ändringar i integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

7. Kontakta oss
Om du har frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy, kontakta oss på kontakt@butikspektra.se.

Tack för att du valde att använda våra tjänster!

Cookie-Policy

Cookie-policy för Adaptis Ekonomisk Förening

Senast uppdaterad: 17 oktober 2023

Välkommen till Adaptis Ekonomisk Förening cookie-policy. Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats för att förbättra din upplevelse och göra vår webbplats mer användbar. Denna policy beskriver vad cookies är, hur vi använder dem och hur du kan hantera dem.

1. Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som lagras på din dator, surfplatta eller mobil när du besöker en webbplats. De används för att spara information om dina aktiviteter på webbplatsen och kan innehålla information som webbläsaren samlar in.

2. Vilka cookies använder vi och varför?
Vi använder följande typer av cookies på vår webbplats:

 • Nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och kan inte stängas av i våra system. De används för att komma ihåg din inloggning, din varukorg och andra funktioner på webbplatsen.

 • Prestandacookies: Dessa cookies samlar in information om hur besökare använder webbplatsen, t.ex. vilka sidor som besöks mest och om användare får felmeddelanden från webbsidor. Dessa cookies används för att förbättra webbplatsens prestanda.

 • Funktionscookies: Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina val och preferenser (t.ex. språkval) och att erbjuda förbättrade, personligt anpassade funktioner.

 • Annonseringscookies: Dessa cookies används för att leverera annonser som är relevanta för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons och för att mäta effektiviteten av annonseringskampanjer.

3. Hantering av cookies
Du kan kontrollera och hantera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan till exempel blockera eller radera cookies från vår webbplats eller andra webbplatser. Observera att om du inaktiverar cookies kan vissa funktioner på vår webbplats sluta fungera korrekt.

För att få mer information om hur du ändrar inställningarna för cookies i din webbläsare, se webbläsarens hjälpsidor eller dokumentation.

4. Ändringar i cookie-policyn
Denna cookie-policy kan komma att uppdateras. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

5. Kontakta oss
Om du har frågor eller kommentarer om vår cookie-policy, kontakta oss på kontakt@butikspektra.se.

Tack för att du valde att använda våra tjänster!