Spektra är ett socialt företag

- av personer med NPF, för personer med NPF

Spektra är ett arbetsintegrerande socialt företag. Många av oss som är engagerade är autistiska och/eller har ADHD.
Vi kallar dessa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller NPF. 

Vi driver café och second hand i Örbyhus, Norduppland. Där skapar vi arbeten och erbjuder stöd för personer som är mer annorlunda än de flesta.
Vi arbetar också med att utbilda allmänheten om vad NPF innebär. 

I vår värld är olikhet en styrka värd att förvalta, för vi vet att annorlundaskap är framtiden.
Vi finns vid Örbyhus station, några mil norr om Uppsala. 

Läs mer om vår verksamhet.

Läs mer om våra utbildningar.

Butik Spektra – För personer med NPF – av personer med NPF