Samtalsserie:
NPF-träff 2024

Välkommen till en samtalsserie med förberedda frågor kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Varje träff har en samtalsledare som styr innehållet utifrån ett ämne de själva har erfarenhet av.

Vi utbyter erfarenheter, tips och fikar under tiden. Genomförs i samarbete med Brukarrevisionsbyrån BRiU i Uppsala län.
Ingen föranmälan behövs!

Tid: 16.00-18.00

Plats: Butik Spektras café

Dag: tredje lördagen varje månad;
15 juni, 20 juli, 17 augusti, 21 september, 19 oktober