En mycket intressant föreläsning

Ett stort stort tack till Jill för en mycket intressant föreläsning!! Jag tror alla blev berörda och det har väckt tankar och diskussioner om att vi måste göra utbildningar som är flexibla utifrån deltagarnas behov. Jag tror också många av oss fick ord och tankar på hur vi själva är i olika situationer.

Leave a Reply