Många exempel

Många exempel från verkligheten och Jills egna upplevelser gör det lättare att ta till sig tips och hög igenkänning för mig som mamma till Aspergerbarn.

Leave a Reply